Segueix-nos
29/11/2019
Els camins escolars a Artà. Pel poble, amb bon peu!
Avui s'ha donat el sus al projecte socioeducatiu municipal que ha marcat una sèrie d'itineraris al poble per facilitar la mobilitat de nins i nines

Artà ha estrenat avui divendres els camins escolars, un projecte socioeducatiu que l’Ajuntament ha dissenyat durant els darrers mesos amb la participació de les escoles, famílies i, sobretot, de les nines i nins de 8 a 12 anys.

Avui han anat a peu fins als seus centres escolars per les diverses rutes que s'han traçat i senyalitzat per diferents vies del poble. El projecte, que té per lema "Pel poble, amb bon peu!", persegueix facilitar que els nins i nines vagin a peu a l’escola i als indrets públics, reduir l’ús del cotxe dins el poble, aconseguir hàbits més saludables i sostenibles, i afavorir que el carrer es converteixi en un espai més de relació.

La creació i la realització d’aquest projecte es nodreixen a partir dels estudis del pedagog italià Francesco Tonucci, qui promou la implicació dels infants en el desenvolupament del poble a partir de les seves pròpies demandes i necessitats. Així, des de l’Ajuntament, es va plantejar dur a terme aquest projecte transversal de col·laboració entre les escoles, les famílies, el teixit comercial, la ciutadania i l’Administració, que es concreta en millorar els itineraris que els infants utilitzen en els seus desplaçaments a peu cap a l’escola. Un poble adaptat als infants és un poble on tothom viu bé i, per a què el projecte sigui viable i tengui sentit, ha estat fonamental realitzar un procés d’implicació de diferents agents amb diverses accions. La primera actuació que es va dur a terme va ser estudiar la realitat sobre la mobilitat mitjançant unes enquestes que emplenaren les famílies i els infants. A les aules, durant aquest curs, s’han duit a terme activitats amb les nines i els nins a partir de tercer de primària per conèixer què en pensen del projecte, per saber interpretar un plànol i les rutes, per dissenyar i elegir la imatge dels itineraris (la silueta del peu amb un cor) i per saber actuar correctament com a vianant. També s'han visitat alguns dels comerços col·laboradors en el projecte i s'ha editat un vídeo que mostra tot aquest procés, el qual ha tengut molt d’èxit entre la població escolar (vegeu el vídeo aquí).

“Portals amics”

Com que es parteix de la base que una mobilitat sostenible afavoreix tothom, s’ha trobat convenient fer partícips, com a col·laboradors, els establiments (comerços, bars, tallers, oficines, apotecaries, etc.) que es troben en aquestes rutes. Es tracta dels “portals amics”, locals que es convertiran en llocs de referència per als infants que es moguin sols i que puguin tenir alguna necessitat eventual.

Amb el material de suport del projecte que ha editat l’Ajuntament (vegeu aquí el plànol de les rutes, el cartell i l’adhesiu dels portals amics), els infants i les famílies poden conèixer quines rutes hi ha, allò que s’aconseguirà com a poble amb la posada en marxa del projecte i quins són els portals amics.

També s’han enregistrat diversos vídeos explicatius del projecte i, per fer-los, s’ha comptat amb la implicació de famílies, docents, Policia i comerciants, sense els quals no hauria estat possible posar en funcionament aquesta iniciativa.

Vehicles i vianants

La convivència harmònica entre vianants i vehicles a Artà és un pilar bàsic d’aquest projecte. Els conductors i les conductores de vehicles motoritzats han de conèixer bé quins són els itineraris, a quines hores hi ha més afluència de persones i, per suposat, quina és la conducció més apropiada per circular per aquestes zones. En aquest sentit i per a què el projecte funcioni, és indispensable fomentar la conducció responsable i, per aquesta raó, l’Ajuntament ha editat un vídeo específic per a persones conductores.

Documents relacionats
Tornar a d'alt