Segueix-nos
21/11/2019
Informació necessària per acollir-se a la campanya de repoblació de finques situades a la vorera del torrent
Les persones afectades poden demanar arbres o incloure la finca en aquest projecte, enviant la documentació abans del 28 de novembre

L'Ajuntament d'Artà ha impulsat, com a experiència pilot, una campanya de repoblació d'arbres en finques situades a la vorera d'un tram del torrent des Revolts (fins a sa Farinera), afectades per la torrentada de 2018. Així, en el marc d'aquest projecte i com s'explicà en una reunió informativa, les persones propietàries en aquesta situació poden, o bé demanar arbres per sembrar-los elles mateixes, o donar permís perquè l'Ajuntament faci la repoblació (es realitzarà amb el projecte del SOIB 'Sembram futur' o amb els centres educatius d'Artà). Tant per una opció com per l'altra, el termini per enviar o presentar la documentació finalitza dia 28 de novembre

Aquí teniu la informació necessària i els fulls de sol·licitud, que podeu presentar a la Cooperativa Agrícola d'Artà o a l'Ajuntament d'Artà.

 

1. Sol·licitud d’arbres per plantar a la vostra propietat (un per cada 7 metres lineals):

  • Formulari a l'apartat de 'Destacats' de la pàgina web de l’Ajuntament (aquí).
  • Presencialment a la Cooperativa Agrícola i Ramadera Sant Salvador o al telèfon 674 185 139 (dies laborables, de 8 h a 13 h). En aquest cas, us heu d’encarregar de la plantació i del reg d’estiu (mínim 4 regs x 2 estius).

2. Donar permís per tal que l’Ajuntament faci la repoblació. Signar l’imprès (descarregar-lo aquí) i lliurar-lo presencialment (a la Cooperativa, a l’Ajuntament o al coordinador).

Els requisits per acollir-se al projecte són ser propietari, amitger o majoral d’una finca afectada per la torrentada, i facilitar les dades següents: nom i llinatges, DNI, polígon i parcel·la cadastral, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic.

Els arbres es lliuraran dijous 12 de desembre, de 10 h a 14 h a l’aparcament de davant el Parc Verd d’Artà. Els tipus d’arbres a plantar són autòctons: poll negre (Populus nigra), poll blanc (Populus alba), alzina (Quercus ilex), ullastre (Olea europaea var. sylvestris) i cirerer de pastor (Crataegus monogyna) i fruiters: nesprer (Eriobotrya japonica), codonyer (Cydonia oblonga), caquier (Diospyros kaki), atzeroler (Crataegus azarolus), taronger (Citrus sinensis), llimonera (Citrus limon), figuera (Ficus carica), noguer (Juglans regia), magraner (Punica granatum) i olivera (Olea europaea). Les finques prioritàries són les que limiten amb el torrent i, a continuació, totes les afectades per la làmina d’aigua.

Podeu demanar més informació a la Cooperativa Agrícola i Ramadera Sant Salvador, telefonant al 674 185 139 (dies laborables, de 8 h a 13 h), o a l'àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Artà, en el telèfon 683 370 037 (els dies laborables, de 9 h a 14 h).

Documents relacionats
Tornar a d'alt