Segueix-nos
15/11/2019
Formació en diversitat sexual i de gènere a l’Ajuntament d’Artà
El personal municipal ha cursat dos mòduls per conèixer la realitat sexual del col·lectiu LGTBI i la normativa que l’empara

Els i les treballadores de l’Ajuntament han rebut aquesta setmana dues jornades de formació en diversitat sexual i de gènere, en una iniciativa de la Direcció Insular d’Igualtat i Diversitat del Consell de Mallorca i Ben Amics. L’objectiu d’aquesta iniciativa és que el personal de l’administració pública, com a professionals que actuen en àmbits sensibles que són, conegui la realitat d’aquest col·lectiu a l’hora d’atendre’l, així com també la normativa específica, detallada en la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBI fòbia. Així ho diu, de fet, l’article 10 de la norma, que fa referència a que les administracions públiques han de “garantir la formació i la sensibilització adequada dels professionals que realitzen tasques de prevenció, detecció, atenció, assistència i recuperació en els àmbits laboral, de l’educació, de la salut, dels serveis socials, de la justícia i els cossos de seguretat, de l’esport i l’oci, i de la comunicació”.

Entre d’altres, es donà a conèixer el Protocol de detecció, comunicació i actuacions per a alumnes transsexuals i transgènere a centres educatius o es recordà l’obligatorietat de comunicar als cossos de seguretat qualsevol sospita o coneixement de situació e discriminació o violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

Els objectius d’aquesta formació són els següents:

  • Facilitar  el  coneixement  de  la  terminologia  bàsica relativa  al  col·lectiu  LGTBI,  així com les tècniques per generar serveis inclusius i compromesos amb el bon tracte. 
  • Afavorir  la  comprensió  i  la  sensibilització  del  personal  propi  i  al  servei  de  les entitats locals sobre la realitat del col·lectiu LGTBI respecte les seves necessitats, les conductes i pràctiques discriminatòries i la violència per raó de LGTBI fòbia. 
  • Conscienciar sobre la necessitat d’incorporar la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere en les polítiques i serveis municipals.
  • Informar  i  assessorar  sobre  el  marc  jurídic  relatiu  als  drets  de  les  persones lesbianes,  gais,  trans,  bisexuals  i  intersexuals,  amb  especial  referència  a  la  llei 8/2016, de 30 de maig, de les Illes Balears.
  • Dotar  d’eines  per  incorporar  la  perspectiva  de  la diversitat  sexual  i  de  gènere  als seus  llocs  de  treball  i  en  el  desenvolupament  de  les  seves  funcions,  a  través  de pràctiques i dinàmiques participatives. 
  • Apoderar  i  potenciar  referents  LGTBI  en  l’àmbit  municipal  i  promoure  les  bones pràctiques.

 

Tornar a d'alt