Segueix-nos
03/10/2019
Consulta pública: Ordenança municipal reguladora dels fraccionaments i ajornaments en el pagament dels deutes tributaris

Per acomplir el que disposa l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se sotmet a consulta pública, prèvia a la seva aprovació, l’Ordenança municipal reguladora dels fraccionaments i ajornaments en el pagament dels deutes tributaris. Consultar aquí

Documents relacionats
Tornar a d'alt