Segueix-nos
30/05/2019
Gestió intel·ligent de l’aigua d’Artà
El Programa SOIB-Jove – Qualificats Entitats Locals 2018 ha permès a l’Ajuntament disposar d’una persona dedicada  a la implantació de sistema per a la gestió intel·ligent de l’aigua

L’Ajuntament d’Artà manté l’aposta per ser un municipi intel·ligent, aplicant la innovació a la gestió de l’aigua per ser més sostenible. Està previst que l'any que ve finalitzi la instal·lació de comptadors digitals  que han de donar cobertura a tota la població del municipi, convertint-lo en el primer de l'Estat que implanta aquest sistema en la totalitat del seu territori.

Aquests comptadors permeten al seu titular consultar el consum d'aigua a casa de manera telemàtica i diàriament (fins a 24 lectures diàries). Aquesta consulta es pot fer des de l'ordinador o mitjançant una aplicació mòbil que han estat desenvolupades per Rafel Carrió, responsable municipal del projecte, i l’empresa artanenca Bitgrup, instal·lada al Viver d’Empreses d’Artà i que va guanyar amb aquest projecte el primer premi Smart Mallorca a la innovació del Consell de Mallorca.

El Programa SOIB-JOVE – QUALIFICATS ENTITATS LOCALS 2018 ha permès a l’Ajuntament disposar d’una persona, na Rosa Maria Sanchis, llicenciada en Ciències Ambientals, dedicada  a la implantació de sistema per a la gestió intel·ligent de l’aigua del municipi.

La seva tasca, vinculada a l’àrea de Medi Ambient i alhora a la brigada municipal d’obres de l’Ajuntament, s’ha iniciat enguany amb la instal·lació de comptadors digitals en els pous de captació d’aigua i en els domicilis, un projecte que pretén generar coneixement a partir de dades a interpretar de cara a una gestió eficient de l’aigua. Aquest projecte innovador te l'objectiu d'apropar al segle XXI la gestió de la xarxa d'abastiment d'aigua potable i sanejament.

Aquesta persona actualitza i digitalitza  la xarxa d'abastiment i sanejament mitjançant un programa de sistemes d’informació geogràfica, el QGIS. Això implica treballar conjuntament amb la brigada d'aigua per tal que la informació reflectida al mapa sigui la més acurada i real possible; i així es faciliti la gestió de l'aigua. A més a més, realitza el tractament de dades sobre el consum d'aigua i fa diagnosi sobre la situació actual.

L'Ajuntament ha fet una aposta clara per els comptadors digitals, i ara amb la cartografia digital de la xarxa d'aigua, es podrà optimitzar molt més el servei amb l'objectiu de reduir la xifra d'aigua no comptabilitzada.

Programa SOIB - Jove

El SOIB-JOVE-Qualificats Entitats Locals 2018 és un programa per finançar projectes d’experiència professional per a l'ocupació dels joves amb estudis superiors a les Illes Balears durant 12 mesos, cofinançat pel SOIB, pel Fons Social Europeu i el SEPE.  Es a dir, un programa que ofereix oportunitats a professionals formats i amb motivació per aplicar els coneixements i perquè puguin conèixer el dia a dia de la gestió, i així preparar-se per a les properes oportunitats laborals. L’Ajuntament d’Artà participa en aquests programes des de 2016 i són ja sis els joves que han passat per l’Ajuntament amb diferents ocupacions.

Tornar a d'alt