Segueix-nos
24/05/2019
L’Ajuntament reb material històric del Club Llevant
Avui s’ha fet la donació per part del darrer president del club cultural dels anys 60-80

A partir d’avui l’arxiu municipal compta amb material històric d’una de les associacions que han marcat el tarannà cultural del nostre poble, el Club Llevant, constituït al 1967 per un grup de gent diversa amb inquietuds culturals que, en plena dictadura, aconseguiren muntar tota una xarxa d’activitats que enriquiren la vida social d’Artà.

En Guillem Bisquerra, darrer president del Club, ha fet donació a l’Ajuntament de material divers, com el Llibre d’Or de signatures, el registre de socis, els llibres d’actes, activitats del club i altres documents que, des del punt de vista històric, ens poden mostrar la dinamització cultural que va suposar aquesta entitat sense ànim de lucre. Xerrades, teatre, exposicions, excursions i bulletins informatius eren algunes de les activitats que s’organitzaven, els primers anys des del Centre Social i després del local al carrer Hostal que els va cedir La Caixa. El fet de tenir una entitat cultural, actualment normalitzat i regulat, va suposar en aquell temps una novetat extraordinària en què hi podien participar tant la gent jove com l’adulta. LA trajectòria d’aquest grup es va donar per acabat a finals dels anys 80.

El Batle ha agraït la cessió d’aquest material i n’ha ressaltat la bona tasca que feren totes les persones que al llarg dels anys de funcionament hi formaren part.

Tornar a d'alt