Segueix-nos
16/04/2019
La proposta del Govern per a la planificació energètica 2021-2026, un alè per a Artà
Entre les peticions al Govern central s’ha demanat l’eliminació de dos projectes que suposaven un enorme impacte ambiental i paisatgístic al municipi: la línia d'alta tensió Artà-Bessons i l’ampliació de la subestació d’Artà

L’Estat ha obert el termini perquè les comunitats autònomes facin les seves propostes en el marc de la planificació energètica de la xarxa de transport d’electricitat per al període 2021-2016 i el Govern de les Illes Balears demanarà que aquesta planificació inclogui la doble interconnexió amb la península, i també una doble connexió entre les illes, segons ha fet públic l’Executiu autonòmic en un comunicat. El Govern balear proposarà també que es pugui acumular energia als extrems de cadascuna d’aquestes interconnexions, i habilitar nous punts de connexió a les subestacions per facilitar l’entrada de l’energia produïda per les noves instal·lacions de generació d’energia renovable. Aquesta proposta vol evitar al màxim noves esteses i planteja traçats alternatius, un fet que, entre d’altres, eliminaria el projecte de línia d’alta tensió Artà-Bessons i evitaria l’ampliació de la subestació elèctrica d’Artà, dues mesures a les que l’Ajuntament s’havia oposat frontalment pel seu important impacte ambiental i paisatgístic i que el director general d’Energia i Canvi Climàtic, Ferran Rosa, ha confirmat al batle Manolo Galán avui mateix.

Les peticions del Govern balear

La Llei 24/2013, del sector elèctric, estableix que la planificació elèctrica correspon a l’Estat, amb la participació de les comunitats autònomes. En aquest procés de planificació energètica, des del Govern balear es faran arribar a l’Estat les peticions següents, segons s’ha detallat en la nota de premsa: 

  • Doble interconnexió elèctrica entre les illes, i també doble connexió entre Mallorca i la península, per seguretat, fiabilitat i per poder incrementar la generació a partir d’energies renovables. 
  • Acumulació d’energia als extrems de cadascuna d’aquestes interconnexions, la qual cosa s’aconsegueix amb l’habilitació de bateries a les subestacions instal·lades a cadascun d’aquests punts, per combatre les oscil·lacions d’energia dels mateixos enllaços i també per tenir energia de reserva en cas de necessitat. 
  • En el cas de Menorca, a causa del disseny de la xarxa de distribució de l’illa (bàsicament lineal), també es preveu instal·lar mecanismes d’emmagatzematge a la subestació des Mercadal, amb una capacitat d’acumulació suficient (50 MW/hora) per poder reaccionar en cas d’alguna incidència. 
  • Es proposa també la baixa de totes les propostes de noves línies aèries d’alta tensió, també les que ja estan programades i no executades. 
  • Noves posicions a les subestacions per poder assumir amb facilitat l’electricitat generada per les noves instal·lacions renovables que es desplegaran a les Illes Balears. Aquestes posicions són noves vies d’entrada de l’electricitat externa a les subestacions.

 En el cas de les interconnexions, la proposta del Govern balear especifica que l’entrada del segon cable que ha d’unir la península amb Mallorca arribi a l’illa per Alcúdia. Així, la interconnexió amb la península es materialitzaria amb dos punts d’entrada a Mallorca: a Santa Ponça (l’actual) i a Alcúdia. Aquest fet reforçaria la seguretat del sistema de transport a l’illa, i evitaria la construcció de noves infraestructures de transport (línies elèctriques).

En el cas del segon cable Mallorca-Menorca, es demana que la interconnexió surti de Mallorca per Alcúdia i que arribi a Menorca per la zona de Ciutadella. Aquest fet evitaria l’ampliació de la subestació d’Artà, ja que únicament hauria de transportar l’energia d’un sol cable (el que es construeix actualment, i que surt des d’Artà i arriba a Menorca per la cala en Bosc).

La interconnexió entre Mallorca i Eivissa ha d’entrar a la pitiüsa per la zona de Sant Antoni, a fi de reforçar l’actual cable que entra a l’illa pel municipi de Santa Eulària des Riu.

La petició del Govern balear inclou també preparar les subestacions existents per absorbir l’energia que es generarà a les instal·lacions d’energia renovable que es desplegaran per les Illes Balears durant els propers anys. Aquest fet motivarà la posada en marxa de diversos punts des d’on l’electricitat generada per aquestes infraestructures pugui entrar a la xarxa.

Si s’hagués de fer de manera individual cada vegada que s’habiliti una nova instal·lació, implicaria una tramitació administrativa lenta i complicada. Si, en canvi, s’inclouen punts d’entrada (tècnicament posicions) a les diferents subestacions, aquest tràmit s’evita i l’evacuació real de l’energia és molt més ràpida.
 

Tornar a d'alt