Segueix-nos
15/03/2019
El termini per al pagament voluntari de tributs municipals, obert fins dia 2 de maig
El pagament només es pot fer a les entitats bancàries que figurin en l'avís de pagament

Març i abril són els mesos hàbils perquè els contribuents facin efectiu el pagament voluntari de determinats tributs municipals com són l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, l'impost sobre els vedats de caça, la taxa del cementiri municipal, la taxa dels guals permanents, la taxa dels residus sòlids urbans, la taxa per la prestació del servei de clavegueram, la taxa per a llicències d'autotaxi i altres vehicles de lloguer i la taxa per a l'aprofitament de terrenys de domini públic amb caixers automàtics. Aquest període voluntari de pagament finalitzarà el dia 2 de maig.  

Recordau que el pagament només es podrà fer a les entitats bancàries que figurin en l'avís de pagament. Si no rebeu aquest avís, el podeu sol·licitar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Solivelles (de dilluns a divendres, entre les 8 h i les 15 h) o a l'edifici municipal de la Colònia de Sant Pere (de dilluns a divendres entre les 10 h i les 14 h). 

Acabat el període voluntari de pagament, l'Ajuntament podrà exigir l'abonament del deute, amb el recàrrec corresponent. 

 

Tornar a d'alt