Segueix-nos
04/03/2019
El Govern inverteix 2,5 milions d’euros en les obres d'emergència de reparació, condicionament i millora dels camins de la península de Llevant
La recuperació d'aquests camins, clau en la lluita contra incendis

Arran del greu deteriorament d'una part dels camins rurals de les muntanyes de la península de Llevant, concretament de les finques públiques d’Aubarca, s’Alqueria Vella, es Verger, sa Duaia i es Canons a causa dels forts aiguats del mes d'octubre, s'estan realitzant diverses actuacions de restauració d'emergència per tal de recuperar el seu ús i funcionalitat. D'aquesta manera, es pretén rehabilitar la capacitat de gestió d'aquests espais així com assegurar la seguretat dels seus usuaris, tenint en compte els desperfectes ocasionats aquesta tardor. Al tractar-se d’una zona d’alt risc d’incendi i amb una elevada recurrència de foc, aquestes tasques de recuperació es centren, en el cas de produir-se un incendi forestal, en poder facilitar l'accés, en qualsevol moment, amb els vehicles d’extinció i d'emergències.

L’objectiu general d’aquestes actuacions, que tenen un cost inicial estimat de 2.504.000 euros, és la reposició dels camins a l'estat existent previ al deteriorament ocasionat per les pluges.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, visità recentment el parc acompanyat pel batle d’Artà, Manolo Galán, i la regidora de Medi Ambient, Aina Comas, per seguir l’evolució de les obres. L’empresa executora és Tragsa, sota la direcció d’obra de l’Institut Balear de la Natura (IBANAT) i la coordinació i supervisió del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl, de manera que la direcció general d’Espais Naturals i Biodiversitat de la conselleria manté en tot moment la integració de criteris ambientals i la tasca informativa de les tasques que s'estan fent. Alhora, el Parc Natural de la Península de Llevant n’està permanentment informat i participa de les visites conjuntes a les obres que es realitzen. A dia d’avui i en termes generals, les obres estan a un 60 -70 % de la seva execució.

Les obres de restauració en marxa integren les següents actuacions, les quals no preveuen l'obertura de cap traçat nou ja que estan únicament enfocades a restaurar els camins afectats a un estat previ i funcional:

  • La reposició i millora del ferm dels camins per a un trànsit òptim i segur.
  • El restabliment de les estructures de drenatge transversal (passos d'aigua,
  • canalitzacions, cavallons) i longitudinal (cunetes) necessàries.
  • L’adequació d'estructures de ferm de formigó (plaques), en aquells trams que així ho requereixin a raó de l'elevada pendent.
  • La rehabilitació, puntualment, de murs de parets seca portants de la plataforma
  • d'alguns camins o que hagin estat deteriorats.

 Cal recordar que la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca continua en les tasques d'emergència en aquesta comarca. Tant pel que fa a la restauració de torrents, gestió forestal i sector agrícola amb una inversió de 29,8 milions d’euros.

Tornar a d'alt