Segueix-nos
31/10/2018
Unes 200 persones afectades constaten el mal que la torrentada ha causat a fora vila

Ahir es va fer la reunió amb la gent que ha vist les seves finques afectades per la torrentada. Hi assistiren prop de 200 persones, xifra que permet fer una valoració positiva perquè es va poder informar molta gent, però que, alhora, és indicadora del mal que ha fet la torrentada a fora vila.

L’Ajuntament va explicar les actuacions duites a terme fins ara i les previsions de les que es faran. Va avançar que, segons la informació donada a l’Ajuntament per part del conseller de Medi Ambient, la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern balear es farà càrrec de la neteja dels torrents, la reconstrucció dels murs dels torrents i la neteja de residus de la zona inundada.

També es va projectar una presentació per explicar quina és la informació que s’ha de tenir present per fer la reconstrucció dels tancaments i com s’ha de tramitar (vegeu la presentació aquí).

Un dels temes de què es va parlar fou la situació dels camins particulars malmesos. Es va informar que, en primer lloc, s’arreglaran els camins públics i que, després, es valorarà com pot col·laborar l’Ajuntament a posar en condicions els camins particulars, ja que no hi ha ajudes destinades a solucionar aquesta situació. Per a això, però, cal que les persones que tenguin un camí afectat s’apuntin a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament per demanar hora per emplenar un formulari on s’especifiquen els danys que s’han patit. D’aquesta manera, si surten noves línies d’ajuda, l’Ajuntament tendrà a l’abast la informació necessària per poder planificar bé les actuacions.

Aquesta mateixa recomanació d’apuntar-se a emplenar el formulari també es va fer per a la comunitat de petites finques de prats i horts que no tenen assegurança i no estan sota el règim agrari, per a les quals, de moment, tampoc no hi ha ajudes previstes per a la seva reconstrucció.

L’Ajuntament, tot i no poder facilitar una ajuda immediata en aquests casos, necessita tenir-ho tot documentat per poder fer una previsió i poder cercar la millor opció en un futur.

D’altra banda, des del consistori s’ha valorat molt positivament aquesta trobada, perquè tant els representants polítics assistents com el personal tècnic municipal varen poder conèixer de primera mà què en pensen les persones afectades. Així mateix, es va intentar respondre les preguntes que es varen formular, resoldre els dubtes generals i derivar els casos més concrets i puntuals a les oficines municipals.

Tornar a d'alt