Segueix-nos
12/10/2018
El projecte de la Plaça dels edificis de l’Ibavi, en procés de licitació
Recollint les demandes veïnals, s’ha projectat un espai públic de mobilitat funcional amb zones verdes i àrees diferenciades de jocs infantils i per a la gent gran

El projecte paisatgístic a la Plaça dels edificis de l’Ibavi, que ja ha estat presentat i es troba en procés de licitació, roman exposat al web de l’Ajuntament a disposició de la ciutadania per a la seva consulta.

El projecte ha recollit les demandes que els veïns i veïnes presentaren a les reunions informatives prèvies i contempla la millora paisatgística i funcional d’un espai públic de més de 2.500 metres quadrats a partir d’una combinació d’espais pavimentats versàtils, amb zones verdes, zona per a jocs infantils i zona per a la gent gran, distribuït tot en dos nivells. A la zona superior hi haurà un espai envoltat de grades i zones per seure’s, connectant els accessos a les aceres i que es comunica amb la zona inferior mitjançant rampes, un tobogan i escales. En aquesta zona inferior, de paviment amb espais de grava, s’hi ha disposat diferents tipus de bancs, així com mobiliari per a l’exercici de persones grans. S’hi ha projectat, a més, presència de diferents tipus de vegetació diferenciada per a diversos indrets del futur parc.

Pel que fa referència a les peticions ciutadanes recollides en el projecte, han estat les següents: Presència de perímetre protegit de l'interior per tal de donar seguretat als nens i la presència visual dels vehicles dels carrers, disposar de Crataegus monogyna com a recuperació de la vegetació anterior a les urbanitzacions, presència de rampa en forma de "tobogan" a fi de disposar un element de joc però no dins la típica estètica de catàleg per al mobiliari urbà, presència de mobiliari per a realitzar exercici per a la gent gran, conservació del nombre de places d'aparcament en l'entorn i preservació de l'exemplar de Ficus carica present al solar.

Tornar a d'alt