Segueix-nos
11/09/2018
Exposat a informació pública l'estudi de reserva per a la variant nord d'Artà
La Comnissió Balear de Medi Ambient requerí la tramitació per sometre l'estudi a una avaluació ambiental estratègica

L'estudi informatiu per a la determinació de la zona de resrva viària de la variant nord d'Artà es troba exposat a informació pública perquè la ciutadania el pugui consultar. Es tracta d'un informe idèntic al que s'aprovà l'any 2016 i la nova tramitació respon a un requeriment de la Comissió Balear de Medi Ambient  per sotmetre l'estudi a una avaluació ambiental estratègica. 

Tornar a d'alt