Segueix-nos
26/06/2018
Autoritzada la despesa per comprar la finca es Canons per 6,75 milions d’euros
El Consell de Govern ha informat que l’acord modifica l’anterior autorització de despesa de 8 milions després de negociar una reducció del preu de compra

El Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha aprovat l’acord pel qual s’atorga l’autorització prèvia de la despesa de 6,7 milions d’euros per comprar la finca es Canons d’Artà, un projecte finançat amb el fons de l’impost del turisme sostenible de les Illes Balears corresponent al fons per afavorir el turisme sostenible del Pla Anual de 2017.
L’Acord modifica l’anterior acord del Consell de Govern pel qual s’atorgà l’autorització prèvia de la despesa corresponent a l’adquisició de la finca esmentada per un import de 8 milions d’euros, després de diverses negociacions mantingudes amb la propietat de la finca a fi d’aconseguir una oferta més avantatjosa per a l’Administració i acordar un nou preu d’adquisició de la finca, per un import de 6,75 milions d’euros.
La Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques preveu signar la compra de la finca es Canons d’Artà al final de mes. Al preu de compra, per un import de 6,75 milions, s’hi ha d’afegir l’import necessari per cobrir les despeses inherents a la compravenda, les quals es calculen aproximadament en 20.000 euros, amb un import total, per tant, de 6,77 milions d’euros.
La despesa relativa a aquest projecte s’executarà íntegrament en l’exercici de 2018, amb càrrec als pressuposts de la Comunitat Autònoma d’enguany, i no en dues anualitats com s’havia previst inicialment, fet que ha suposat una modificació en aquest sentit de la distribució del fons per afavorir el turisme sostenible del Pla Anual de 2017 que ha aprovat el ple de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible.
D’aquesta manera, es manté l’import global dels projectes que s’han de finançar amb el fons corresponent a l’anualitat 2018, i es produeix un estalvi per a exercicis futurs d’1,33 milions d’euros (dels 8,1 milions de finançament total previst inicialment per a la compra i les despeses relatives a la finca es Canons al cost final previst de 6,77 milions), segons els acords aprovats pel ple de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible.

Tornar a d'alt