Segueix-nos
20/06/2018
AVÍS: L’Ajuntament tendrà en compte les aportacions fetes en relació al servei  de les escoletes municipals
La regidora d’educació i el batle estan a la disposició de les persones que vulguin aclarir algun aspecte relacionat amb aquest tema

Atès l’interès i la preocupació manifestada per pares, mares, familiars i persones veïnades d’Artà, a través d’un escrit presentat al registre general d’entrada de l’Ajuntament, on sol·liciten una sèrie d’aspectes a tenir presents a l’hora de tornar treure els plecs de condicions per al contracte de gestió dels serveis públics d’atenció a la primera infància del terme municipal d’Artà, l’Ajuntament vol aclarir que, a l’hora de redactar el nou plec de condicions que regirà el procés, es tendran en compte els aspectes exposats sempre dins el marc de la legalitat vigent.

Tot i això, cal recordar que la majoria dels punts manifestats ja es tenien en compte al plec anterior, encara que s’haurà de revisar la normativa que fa referència al servei de menjador. El plec que es va treure al mes d’abril ja establia, per primera vegada i tal com preveu la normativa vigent, que el pes donat en el barem a la part pedagògica i de servei fos més alta que la rebaixa econòmica que es pogués oferir. Per primera vegada, també, serà un comitè d’experts el que avaluarà els projectes educatius que es presentin.

Davant els dubtes que aquesta concessió ha generat al llarg de tot el procés, l’Ajuntament es vol reafirmar en la seva intenció de donar un servei educatiu de qualitat, premissa que persegueix des del primer moment.

Així mateix, la regidora d’educació i el batle estan a la disposició de les persones que vulguin aclarir algun aspecte relacionat amb aquest tema.

Tornar a d'alt