Segueix-nos
09/04/2018
XXI Certamen de Narració Curta juvenil Vila d'Artà
darrer dia de presentació de les obres , dimecres 18 d'abril de 2018

XXI Certamen de Narració Curta Juvenil

 

BASES

 

1. Per commemorar el Dia del Llibre el Servei de Biblioteques convoca el XXI Certament de Narració Curta Juvenil.

 

2. Les obres que es presentin han de ser inèdites i han d’estar escrites en català o castellà.

 

3. El tema de la narració és de lliure elecció.

 

4. Les obres presentades han de tenir una extensió màxima de dos fulls, cos de lletra 12, color negre, lletra Arial o Times New Roman, i han d’estar impreses a una sola cara. El text ha d’estar interlineat a 1,5. El títol de l’obra pot estar a lletra 16.

 

5. S’estableixen tres categories de participació:

 

a) 4t, 5è i 6è de primària

b) 1r, 2n i 3r d’ESO

c) 4t d’ESO, 1r i 2n de batxillerat

 

6. El jurat ha de valorar la creativitat i l’originalitat de les narracions.

 

7. El  jurat està format per dues bibliotecàries, l’assessora lingüística i la regidora de Cultura.

 

8. Les obres no es poden firmar. Al sobre de la plica, s’hi ha de posar el mateix títol que tengui la narració.

 

9. Els sobres i les bases d’aquesta convocatòria es poden recollir a les biblioteques d’Artà i de la Colònia de Sant Pere a partir de dia 19 de març de 2018.

 

10. El termini de presentació de narracions acaba dimecres 18 d’abril de 2018, a les 19 h a la Biblioteca de la Colònia i a les 20 h a la Biblioteca Na Batlessa.

 

11. S’estableix un únic premi per a cada categoria.

 

12. Queda a parer del jurat declarar deserts els premis i concedir els accèssits que cregui oportuns.

 

13. El lliurament dels premis tendrà lloc dilluns 23 d’abril de 2018, a les 17.30 h, en el marc de la festa del Dia del Llibre, a la Biblioteca Na Batlessa.

 

14. Qualsevol obra presentada que no s’adapti a les bases del Certamen s’ha de declarar fora de concurs.

 

15. Les narracions guanyadores s’han de publicar al blog de la Biblioteca.

 

16. Els originals de les narracions sense premi ni accèssit es poden retirar de la Biblioteca fins dia 27 d’abril de 2018. Després d’aquesta data, la Biblioteca pot eliminar-los.

 

17. El sol fet de concursar implica l’acceptació de les bases del XXI Certamen de Narració Curta Juvenil.

Tornar a d'alt