Segueix-nos
08/03/2018
Procés de consulta al Reglament de màquines de joc del Govern balear
La ciutadania pot fer-ne les seves aportacions de manera telemàtica fins el 27 de març

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de màquines de joc de la comunitat autònoma de les Illes Balears perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions sobre el text. Fins el 27 de març (inclòs) es poden fer les aportacions de forma telemàtica accedint al següent enllaç.

Tornar a d'alt