Segueix-nos
08/03/2018
Fixats els dies de neteja de dipòsits d'aigua a Artà i la Colònia
Les feines poden provocar talls en el subministrament

Dins el mes de març es durà a terme la neteja dels tres dipòsits que donen aigua potable a Artà i a la Colònia, una feina de manteniment que requerirà del seu buidat i, per tant, pot provocar talls momentanis en el subministrament hídric del municipi. Les feines se realitzaran en dies i dipòsits alterns i l'horari fixat per dur-les a terme és de 7 a 14 hores. Així, el dijous 15 de març s'intervindrà en el dipòsit de la Colònia de Sant Pere, el dimecres 21 de març en el dipòsit de Ses Escoles  i el dimarts 27 de març en el dipòsit de s'Hort des Bril. A mode informatiu, des de l'Ajuntament es recordarà prèviament als veïns la realització d'aquestes actuacions mitjançant els seus canals habituals de difusió (xarxes socials i app). 

Tornar a d'alt