Segueix-nos
12/02/2018
La Ruta Artà Lluc (GR 222) ja té Pla Especial d’Ordenació i Protecció
Passa pels municipis d’Artà, Son Servera, Capdepera, Santa Margalida, Petra, Ariany, Maria de la Salut, Muro, Llubí, Inca, Selva i Escorca, i està constituïda per un traçat principal de 98.920 metres

El Ple del Consell ha aprovat de manera definitiva el Pla Especial d’Ordenació i Protecció per a la Ruta Artà Lluc (GR222), una eina fonamental per poder treballar amb garanties per obrir tot la ruta GR222. A més, dóna cobertura, seguint la legislació vigent, als trams que ja es troben oberts. Concretament, aquest Pla implica ordenar l’espai afectat per la Ruta Artà - Lluc d’acord amb les directrius establertes pel Pla Territorial de l’illa de Mallorca i altres instruments de planificació. A més, estableix les mesures de protecció i conservació del patrimoni viari que la conformen, el seu entorn natural i rural i els elements d’interès històric, artístic i etnològic que formen part del recorregut.

Per altra banda, garantir la seguretat dels usuaris de la ruta, contribueix a la divulgació i la valoració de les qualitats culturals, etnològiques i naturalístiques dels llocs que travessa l’itinerari i afavoreix i potencia el desenvolupament local sostenible dels municipis per on discorre.

La Ruta Artà-Lluc passa pels municipis d’Artà, Son Servera, Capdepera, Santa Margalida, Petra, Ariany, Maria de la Salut, Muro, Llubí, Inca, Selva i Escorca. Està constituïda per un traçat principal de 98.920 metres i d’un conjunt de ramals o variants amb una longitud aproximada de 35.283 metres, amb un total de 134,203 km.

Actualment es trobem oberts i senyalitzats els trams de l’Etapa 1 entre coll des Racó i cala Estreta, en el terme municipal d’Artà, (7,3 km de llargària);  de l’Etapa 2 Arenalet des Verger – Betlem (14,2 km de llargària); de l’Etapa 3 entre el nucli urbà de la Colònia de Sant Pere i la possessió de Son Serra de Marina, en els termes municipals d’Artà i Santa Margalida (7,2 km de llargària); de l’Etapa 5, tram entre el nucli urbà de Caimari i Lluc, en el terme municipal de Selva (8,1 km de llargària); i la variant de Can Picafort, en el terme municipal de Santa Margalida (6,8 km de llargària. Aquesta variant connecta els nuclis urbans de Son Serra de Marina i Son Bauló a Can Picafort, per un recorregut íntegrament costaner).

La consellera ha destacat que aquest Pla Especial implica donar resposta a una demanda històrica de la ciutadania recollida l’any 2004 al Pla Territorial de Mallorca Així mateix, Espeja s’ha compromès a modificar el Pla incloent les modificacions substancials que s’han acordat amb els ajuntaments i actors implicats i que no s’han pogut incloure ara per no allargar el procés d’aprovació “a un pla que dóna cobertura bàsica i necessària per seguretat als trams que ja estan oberts.

 

 

Tornar a d'alt