Segueix-nos
02/02/2018
Modificació del contracte de recollida i transport de residus i de neteja viària
El Ple aprova un increment de 43.322,46 euros per a una partida que era insuficient per tal d'abordar amb garanties un problema que preocupa a la ciutadania

El Ple de l’Ajuntament d’Artà ha aprovat per majoria la modificació del contracte de la gestió del servei públic de recollida i transport de residus generats al terme municipal d’Artà i de serveis de neteja viària davant la proliferació de vegetació espontània en moltes voravies del municipi. S’ha aprovat en concret un increment de 43.322,46 euros respecte al contracte anterior (partida que va ser insuficientment dotada en el plec de condicions), amb el que la despesa total per fer front a aquesta tasca serà de 49.050,25 euros anuals. L'adjudicatària és la UTE Urban Serveis.

La regidoria de Manteniment i Infraestructures ha presentat la nova dotació econòmica en base als càlculs que figuren a l’informe tècnic de l’empresa auditora, que ha quantificat el volum de feina i el temps per dur-la a terme. Des de l'Ajuntament s'havia detectat que el servei no era suficient i que els veïns reclamaven una millora en els resultats pel que respecta a la neteja de les voravies d’Artà i del nucli costaner de la Colònia de Sant Pere.

Tornar a d'alt