Segueix-nos
01/02/2018
El Ple aprova per unanimitat la cessió a la Conselleria de Salut del solar on es preveu aixecar el nou PAC
Es tracta dels terrenys situats al costat del nou aparcament públic de Na Pati

El Ple municipal celebrat el dilluns aprovà per unanimitat la posada a disposició de la Conselleria de Salut de les Illes Balears del solar ubicat en la part sud de la finca resultant del projecte de reparcel·lació de la parcel·la 317 del polígon 12 del terme municipal d'Artà, conegut com els terrenys de Na Pati, per a la construcció del nou centre de salut d'Artà. Tots els partits votaren a favor de la proposta i l'Ajuntament trametrà ara l'acord al servei de salut de la Conselleria de Salut de les Illes Balears.

La Conselleria de Salut del Govern Balear sol·licita des de fa temps la cessió d’un solar adient per poder bastir un edifici on traslladar el centre de salut Nuredduna. L’actual equipament sanitari del nucli d’Artà, format per un centre de salut d’atenció primària, està situat en un edifici que presenta moltes mancances funcionals i que ha quedat obsolet per al servei que requereix a dia d’avui la població d’Artà. A més, el seu emplaçament, en un punt del centre antic amb moltes dificultats d’accés, comporta considerables inconvenients pel que fa a la mobilitat viària per accedir-hi, tant per als vehicles d’urgències com per als particulars. Tot plegat motivà el mes de juny de 2016 l’inici de la tramitació de la modificació de les Normes subsidiàries per part dels serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament, modificació que fou aprovada en el Ple d'abril de 2017.

Tornar a d'alt