Segueix-nos
27/10/2017
Avís: suspès el procediment de contractació relatiu de les ofertes per a les obres de la plaça del Conqueridor i un tram del carrer de Montserrat Blanes

S'ha suspès i es deixa sense efecte el procediment de contractació de les obres de renovació de la xarxa d'aigua potable i clavegueram a la plaça del Conqueridor i un tram del carrer de Montserrat Blanes, a causa de les diverses modificacions que s'han efectuat en les partides del pressupost tècnic del projecte. Vegeu l'avís.

Tornar a d'alt