Segueix-nos
10/10/2017
Conveni de col·laboració de l’Ajuntament amb Banco Santander

L’Ajuntament d’Artà ha firmat un conveni de col·laboració per a la prestació de serveis de cobrament de tributs, preus públics i altres ingressos tributaris i no tributaris amb el Banco Santander. D’aquesta manera, a partir d’ara els tributs i altres pagaments municipals es poden realitzar a través de les entitats col·laboradores següents:

-       CaixaBank

-       Banca March

-       Banc de Sabadell

-       Banco Santander

Tornar a d'alt