Segueix-nos
10/10/2017
L'Ajuntament sol·licita al Consell de Mallorca una diagnosi de l'estat dels pins de Costa i Llobera
Preocupen alguns episodis recents de caiguda de branques dels arbres perquè poden suposar un perill per la seguretat de les persones

El batle d'Artà, Manolo Galán, ha sol·licitat al director insular d'Infraestructures i Mobilitat del Consell de Mallorca, Joan Cifre, l'elaboració d'un estudi tècnic de l'estat dels pins del carrer Costa i Llobera i una intervenció posterior al respecte. L'Ajuntament ha mostrat la seva preocupació per alguns episodis recents de caiguda de branques perquè posen en risc la seguretat de les persones i s'ha dirigit a la institució que en té les competències: el departament de Territori i Infraestructures. El consistori és partidari d'adoptar la millor solució tècnica amb la major celeritat que sigui possible. 

Tornar a d'alt