Segueix-nos
31/03/2017
Primeres passes dels pressupostos participatius
Aquesta setmana s'han iniciat les primeres actuacions del projecte

La regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Artà ha posat en marxa la primera fase del procés de Pressupostos Participatius amb l’objectiu de fomentar i impulsar la participació ciutadana mitjançant un procés inclusiu que arribi a tota la ciutadania, associada o no, i promoure el diàleg i la solidaritat a partir del coneixement de les necessitats i mancances col·lectives. D’aquesta manera, els pressupostos municipals de 2018 tendran 200.000 euros destinats a actuacions que hauran estat proposades i elegides per la ciutadania.

El passat dia 27 de març es va iniciar el procés amb un cinefòrum i una taula rodona/debat que va permetre a les persones assistents conèixer experiències ja iniciades a Mallorca en pressupostos participatius. Es va convidar a parlar de la seva experiència a la batlessa d’Algaida, Maria Antònia Mulet, el tècnic de participació ciutadana de l’Ajuntament de Palma, Joan Bauzà i el president de la federació d’associacions de veïns de Palma, Joan Forteza.

La batlessa d’Algaida i el tècnic de participació ciutadana de l’Ajuntament de Palma manifestaren la importància del procés que es dóna en els pressupostos participatius, ja que esdevenen un espai d’aprenentatge i que per això, cada any, sorgeixen aspectes correctors que en milloren el projecte. També destacaren que és un procés lent però que cal fer visible perquè la gent s’ho agafi com a propi.

El president de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, des d’una perspectiva més ciutadana, va convidar a la gent a reflexionar sobre la importància que la ciutadania hi intervingui, no només en la votació de les propostes sinó també en l’execució i la implicació de tot el procés. La seva ponència va ser ben agraïda per a tots els assistents.

Aquests dies també ja s’han duit a terme les primeres passes per definir l’estructura que regirà el procés de Pressupostos Participatius. Un Grup Impulsor, format per representants de tots el partits polítics i per diverses persones implicades en la vida social i cultural del municipi, és el que vetllarà perquè el procés es desenvolupi correctament i serà també qui l’avaluarà. D’aquesta manera es vol garantir la transparència i neutralitat de tot el projecte.

També se n’ha informat de tot el projecte als tècnics municipals, ja que també s’han d’implicar en aquest procés per tal de valorar econòmicament les propostes de la gent i fer-ne els informes pertinents sobre la seva viabilitat. A més, està previst crear una comissió tècnica on hi també hi tenguin cabuda un representant del grup impulsor i dos membres de la ciutadania elegits a les assemblees per fer més oberta aquesta part el procés.

La propera passa és constituir les assemblees populars, uns espais de deliberació i de posada en comú de tota la gent d’Artà i la Colònia de Sant Pere. L’objectiu es informar, formar, redactar i consensuar propostes que millorin el municipi perquè tothom hi pugui viure bé, i la primera actuació que hauran de fer serà acordar, entre tots, les regles del joc que regiran el procés.

Així, l'Ajuntament convida i anima a la gent a assistir a les primeres assemblees que tendran lloc dilluns dia 3 d’abril a les 20 hores, a les voltes de Na Batlessa, i divendres dia 7 d'abril, a les 20 hores, al Centre Cultural de la Colònia.

Tornar a d'alt