Segueix-nos
14/03/2017
Avui l’Ajuntament d’Artà ha presentat al Jutjat una demanda perquè es declari nul·la la inscripció al Registre de la Propietat de les murades i el recinte de Sant Salvador i el domini esdevengui municipal
Amb aquesta passa s’acompleixen dos acords del Ple i un dels compromisos de l’actual Pacte de Govern municipal

El batle, Bartomeu Gili, i els tinents de batle Manolo Galán i Aina Comas han presentat avui als Jutjats de Manacor un document de demanda d’acció declarativa de domini, sol·licitant una anotació preventiva de demanda (mesura cautelar perquè en quedi constància al Registre) que declari nul·la la inscripció de les murades i el recinte de Sant Salvador i es rectifiqui en el Registre de la Propietat, passant a ser de domini municipal.

L’Ajuntament d’Artà procedeix, així, a acomplir els dos acords del Ple, un de setembre de 2014 i un, ja en aquesta legislatura, de gener de 2016, en què s’instava a defensar la titularitat pública municipal per a aquest important bé immoble monumental, definidor i molt característic del paisatge urbà d’Artà. La defensa de la titularitat pública d’aquest bé també venia incorporada com a compromís d’actuació prevista aquesta legislatura al document de pacte signat pels Socialistes d’Artà, El Pi i Alternativa.

Per aquests motius, la Junta de Govern Local acordà contractar el despatx d’advocats Vicens, Fiol i Vidal Advocats, SCP, “per a la interposició d’una demanda civil i intervenció en judici per a la reivindicació de la titularitat municipal de les murades de Sant Salvador d’Artà”.

Els fets que han originat aquesta reacció municipal es remunten als mesos de setembre i octubre de 2013, quan, davant els constants atacs a la llengua i els símbols propis de les Illes per part del Govern Bauzá (TIL, Llei de símbols, etc.), diferents col·lectius varen penjar o intentar penjar, segons els casos, un llaç quadribarrat i grans domassos de tela de color verd en suport a la comunitat educativa, i el rector d’Artà va fer que es despenjassin de les murades. Va ser llavors quan, de manera clara, es va detectar que la titularitat d’aquest bé no estava clara i, més encara, que seria objecte de disputa entre la parròquia i el poder municipal.

El 10 de desembre de 2014, el canceller i secretari general del Bisbat de Mallorca, Josep Adrover Vallbona, va sol·licitar la inscripció en el Registre de la Propietat de Manacor de la “finca consistent en església, casa i explanada que inclou tota la superfície inclosa dins del recinte emmurallat”, que es va fer efectiva dia 9 de març de 2015.

El cas de la immatriculació, per part de l’Església catòlica, del recinte i les murades de Sant Salvador ha estat un dels més coneguts i polèmics, motivant en part la Proposició no de llei relativa a reclamar la titularitat del domini o d’altres drets reals immatriculats a favor de l’Església catòlica a les Illes Balears, aprovada per una molt àmplia majoria el passat 21 de febrer. Entre d’altres acords, s’instava l’executiu “a assessorar jurídicament les entitats locals de Balears que ho sol·licitin pel que fa a la recuperació de béns immobles immatriculats per l’Església catòlica”. En aquest sentit, i anteriorment a aquest acord parlamentari, des de l’Ajuntament d’Artà s’ha sol·licitat ja en diferents ocasions l’acompanyament del Govern de les Illes per a la recuperació d’aquest bé immoble, i s’espera resposta sobre quina forma prendrà aquesta col·laboració interadministrativa.

 
 
Tornar a d'alt