Segueix-nos
Pla Municipal de Drogues

L’Ajuntament d’Artà, preocupat pels greus problemes que provoca l’ús i abús d’alcohol, tabac i altres drogues així com la primerenca edat en l'inici del consum, i observant l’augment de l’ús inadequat de les tecnologies de la comunicació (internet, telèfons mòbils i videojocs), posa en marxa en el municipi un Pla municipal d’actuacions sobre consum de drogues i conductes addictives.

Aquest Pla, aprovat per unanimitat al Ple del 27 de novembre del 2017, aborda la intervenció en la problemàtica de les drogodependències des de la perspectiva de la prevenció, de la formació i de la informació, juntament amb les accions encaminades a l'assistència i la incorporació social, i va marcat per una sèrie de característiques que defineixen les línies prioritàries i els criteris que s’han de seguir per dissenyar els programes i actuacions:

  • És integral, motiu pel qual desenvolupa actuacions coordinades des dels àmbits sanitari, juvenil, educatiu, de benestar social, etc.
  • És multidisciplinari i multiinstitucional, amb la participació de diversos professionals, de totes les institucions presents en el municipi, i del teixit associatiu i comunitari.
  • És coordinador dels recursos disponibles per a aprofitar-los al màxim a l'hora de emprendre accions contra les drogodependències.