Segueix-nos
Horari de recollida porta a porta a Artà, Colònia de Sant Pere i urbanitzacions

Aquest és l'horari de recollida porta a porta de tot el municipi. L'horari fa referència a les hores que es poden treure els residus al portal de casa i als dies de recollida de cada tipus de residus.