Segueix-nos
Per a entitats i organitzadors d'actes festius

Si sou membre d'una entitat o un col·lectiu i heu de celebrar un acte on es generaran residus, convé tenir en compte que aquests s'han de separar correctament.

A l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament us facilitaran la informació que necessitau per a fer-ho correctament.