Segueix-nos
Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans

La recollida i el tractament de residus sòlids urbans són competència municipal, i per això es va regularitzar amb una ordenança que clarifica el panorama municipal en relació a aquest àmbit (neteja viària, la recollida i tractament de residus sòlids urbans i de deixalles).

L’ordenança, que podeu consultar més avall, demana i exigeix també la cooperació ciutadana, ja que sense aquesta cooperació es fa impossible acomplir l’objectiu d’aconseguir un municipi net. Per això, aquesta Ordenança, a més de regular els diferents tipus de residus i les diferents solucions per a aquests tipus de residus, preveu prohibicions de diverses actituds que es consideren contràries al propòsit d’aconseguir l’objectiu de netedat abans esmentat, i també imposa sancions per a la gent que infringeixi aquesta regulació.

Documents relacionats