Segueix-nos
Quin nom li vols posar?

Proposa noms per a un carrer i una plaça

 

L’Ajuntament d’Artà ha de posar nom a un carrer de la Colònia de Sant Pere i a una plaça d’Artà, i ho vol fer a partir de les propostes que faci la ciutadania. Per aquest motiu, posa a l’abast de les persones que vulguin fer propostes un formulari que s’ha d’emplenar i, després, obrirà un termini de votació perquè cadascú pugui triar el nom que trobi oportú i adient.

Així mateix, l’Ajuntament creu oportú fer accions que garanteixin la paritat de gènere en els noms de les vies del nostre municipi, ja que els noms de dona o relacionats amb dones no arriben al 8 % en cap dels dos nuclis de població. Per tant, la condició per participar en aquest procés és que les propostes facin referència a noms de dona o relacionats amb dones (col·lectius, fets històrics, oficis, etc.).

Val a dir, també, que el procés de posar nom a una via és un procés regulat normativament i que, una vegada fetes les fases de consulta i votació, l’expedient s’haurà de tramitar tal com disposa la legislació vigent.

 

Com puc fer una proposta?

Simplement, s’ha d’emplenar un formulari per proposta a través de la pàgina web o presencialment a les oficines d’atenció ciutadana d’Artà i de la Colònia de Sant Pere.

Formulari en línia

Formulari imprès 

 

Quines propostes puc fer?

Es pot fer qualsevol proposta que faci referència a noms de dona o relacionats amb dones (col·lectius, fets històrics, oficis, etc.).

 

Quantes propostes puc presentar?

No hi ha un límit de propostes per persona; per tant, cadascú pot fer totes les propostes que consideri oportunes.

 

Què he de tenir en compte per fer una proposta?

Quant als noms, s’estableixen alguns criteris generals que poden facilitar la formulació de propostes:

1. Si el nom proposat és adient a la importància i la vitalitat de la via.

2. Si són noms de persona, han d’haver transcorregut cinc anys des de la seva defunció i han de fer referència a personalitats rellevants i millor si són nascudes o vinculades a la Colònia de Sant Pere o a Artà.

3. Si el nom fa referència a fets, oficis i objectes, aquests han d’estar lligats al costum, la tradició o la història de la zona.

 

L’Ajuntament pot desestimar propostes?

Sí, però només en els casos següents:

1. Si la proposta que es fa coincideix o és molt similar a un nom de via ja existent al municipi.

2.Si el nom proposat vulnera els drets de les persones, si és ofensiu o discriminatori o si entra en contradicció amb les lleis vigents, com ara la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura.

3. Si la proposta fa referència a una persona viva o si no han transcorregut, com a mínim, cinc anys des del seu decés.

4. Si la proposta no s’ha justificat.

 

Qui pot presentar propostes i qui pot votar?

Tothom pot presentar les propostes que trobi oportunes, però només podran votar les persones majors de 16 anys (a 1 de gener de 2019) empadronades al municipi d’Artà.

 

Què passarà si hi ha un empat?

En el cas que dues o més propostes quedin empatades en primer lloc, s’obrirà un procés de votació de 3 dies a través de la pàgina web per dirimir l’empat.

 

Quin és el procés fins a l’aprovació de la denominació de la via?

Les fases d’aquest procés són les següents:

- 1a fase. Presentació de propostes (del 4 al 17 de febrer de 2019)

- 2a fase. Publicació del llistat final de propostes (28 de febrer de 2019)

- 3a fase. Votació (de l’1 al 7 de març de 2019).

- 4a fase. Publicació dels resultats de la votació (8 de març de 2019).

- 5a fase. Informes tècnics i tramesa de la proposta final a la Comissió de Toponímia de les Illes Balears, perquè n’emeti l’informe corresponent.

- 6a fase. Aprovació de la proposta pel Ple de l’Ajuntament.

 

Localització