Segueix-nos
La recollida selectiva ha fet estalviar 1 milió d'euros a Artà en tres anys

La recollida selectiva de residus porta a porta a Artà va complir 3 anys el passat 3 de febrer. Durant aquest temps, les dades han millorat progressivament i es calcula que l'Ajuntament ha aconseguit estalviar devers un milió d'euros.

Com es calcula aquesta xifra?

L'Ajuntament rep ingressos provinents de les empress Ecoembes (envasos i paper) i Ecovidrio (vidre). En aquest sentit, cal destacar la importància de fer la separació de residus correctament, ja que així les empreses abonen l'import corresponent i no han d'incorporar aquests residus al rebuig. Per altra banda, davalla la despesa que fa a Tirme en concepte de taxa d'incineració, ja que com menys fracció de rebuig es genera menys quilos de residus s'han de cremar. Per tant, quan s'afirma que el consistori ha estalviat un milió d'euros en tres anys es tenen en compte totes aquestes dades. No parlam d'ingressos, sinó d'estalvi.

Així doncs, per exemple, si el 2013 (quan encara no s'havia implantat el sistema porta a porta) es pagaven devers 453.000 euros a Tirme, el 2016 l'import a pagar fou de prop de 198.000 €, és a dir, 255.000 euros manco.

Les Inspeccions Tècniques de Residus (ITR)

Per altra banda, s'ha de tenir en compte allò que la ciutadania deixa de pagar en concepte de taxa de fems. Tots aquells que estan adherits a la Inspecció Tècnica de Residus reben una bonificació, que canvia depenent del tipus d'habitatge. Si el 2014 un 45 per cent dels habitatges es varen adherir a les ITR, el 2016 la xifra va arribar al 60%, amb un total de devers 360.000 euros en bonificacions.

Amb la implantació del sistema de recollida porta a porta, Artà s'ha convertit en el quart municipi de Mallorca que més residus separa.

Consulta les dades de tots els municipis.  (estan en valors absoluts, sense tenir en compte el padró de cada municipi)