INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
Telèfons i direccions
Aquí trobareu una llista dels telèfons de totes les entitats municipals, així com els telèfons d'emergències. També hi trobareu algunes direccions que podeu fer servir.

• OFICINES AJUNTAMENT pl. d'Espanya, 1. 07570 Artà
Tel: 971 82 95 95
Fax: 971 83 50 37
E-mail: info@arta.cat

• POLICIA MUNICIPAL pl. d'Espanya, 1. 07570 Artà
Tel: 971 82 95 95. Tel. mòbil 609 86 33 25

• GUARDERIA RURAL pl. d'Espanya, 1. 07570 Artà
Tel: 616 83 20 54

• GUÀRDIA CIVIL Ciutat, 50. 07570 Artà
Tel: 971 83 61 55
Fax: 971 83 61 55

• BOMBERS CIM Es Millac s/n, (ses Pesqueres)
Tel: 971 83 60 57

• ESCORXADOR MUNICIPAL
Tel: 971 83 52 50

• JUTJAT DE PAU pl. d'Espanya, 1. 07570 Artà
Tel: 971 82 95 95
Fax: 971 83 50 37

• CORREUS Ciutat, 26. 07570 Artà
Tel: 971 83 61 27

• CENTRE DE SALUT NUREDDUNA Trespolet, 3. 07570 Artà
Tel: 971 83 50 01

• BIBLIOTECA MUNICIPAL Ciutat, 1. 07570 Artà
Tel: 971 83 52 67
Fax: 971 83 52 67

• OFICINA D'INFORMACIÓ JUVENIL Ciutat, 1. 07570 Artà
Tel: 971 83 52 67
Fax: 971 83 52 67
E-mail: infojove@arta.cat

• SERVEIS SOCIALS
Tel: 971 83 56 24
Fax: 971 82 90 86
E-mail: pesarta@arta.cat

• RÀDIO ARTA MUNICIPAL Edifici "Ses Escoles", Camí de Sant Salvador
Tel: 971 82 95 08 / 686 633 885
radioarta@arta.cat
www.radioarta.cat

• INSTITUT DE SECUNDÀRIA LLORENÇ GARCIAS I FONT Pere Amorós, 4. 07570 Artà
Tel: 971 83 63 34

• POLIESPORTIU MUNICIPAL NA CARAGOL Camí de Can Canals, s/n
Tel: 971 83 51 42

• PISCINA MUNICIPAL COBERTA Camí de Can Canals, s/n
Tel: 971 82 91 32

• CLUB DE PERSONES MAJORS D'ARTÀ pl. del Conqueridor, 15. 07570 Artà
Tel: 971 83 59 87

• RESIDÈNCIA DE PERSONES MAJORS Pou Nou, 13. 07570 Artà
Tel: 971 83 65 61

• CENTRE DE DIA Pou Nou, 13. 07570 Artà
Tel: 971 83 51 87

• MAGATZEM DE LA BRIGADA MUNICIPAL Roques, 26. 07570 Artà
Tel: 971 83 50 95

• POBLAT TALAIÒTIC DE SES PAÏSSES
Tel: 619 07 00 10

• PROTECCIÓ CIVIL
Tel: 619 70 30 49

• ESCORXADOR MUNICIPAL
Tel: 971 83 52 50

• CENTRE DE SALUT - URGÈNCIES Trespolet, 3. 07570 Artà
Tel: 971 83 50 01

• DISPENSÀRI MÈDIC COLÒNIA
Tel: 971 58 92 97

• OFICINA MUNICIPAL COLÒNIA DE SAN PERE
Tel: 971 58 92 97
Fax: 971 58 92 97

• ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Tel: 971 56 20 08

• CENTRE EDUCATIU MUNICIPAL SES ESCOLES
Tel: 971 83 52 38
Fax: 971 83 52 38

• COL·LEGI PÚBLIC NA CARAGOL
Tel: 971 83 58 41
Fax: 971 83 58 41

• CEPA Artà (Centre d'Edució de Persones Adultes)
Tel: 971829300

• COL·LEGI CONCERTAT SANT BONAVENTURA
Tel: 971 83 69 86
Fax: 971 83 62 05

• COL·LEGI CONCERTAT SANT SALVADOR
Tel: 971 83 62 69
Fax: 971 83 62 69

• ESCOLA UNITÀRIA DE LA COLÒNIA
Tel: 971 58 92 42

• REVISTA BELLPUIG
Tel: 971 83 50 33

E-mail: revistabellpuig@telefonica.net


• COOPERATIVA AGRÍCOLA SANT SALVADOR
Tel: 971 83 61 75

• NOTARIA
Tel: 971 83 61 96

• ESTACIÓ DEPURADORA
Tel: 971 83 57 96

• PARRÒQUIA
Tel: 971 83 60 20

• PARES FRANCISCANS
Tel: 971 82 96 86

• SANTUARI SANT SALVADOR
Tel: 971 83 61 36

• MUSEU REGIONAL D'ARTÀ
Tel: 971 82 97 78
E-mail: museu@arta.cat

• CARITAS D'ARTÀ Rafel Blanes, 10, 07570 Artà
Tel: 699007168


Urgències
Telèfon d'emergència
112

Policia Municipal
609 86 33 25

Guàrdia Civil Artà
971 83 61 55

Guàrdia Civil (urgències)
062

Bombers
085

Urgències sanitàries
061

Centre de Salut d'Artà
971 83 50 01
Atenció!!
Utilitzau aquests telèfons només en cas d'emergència.