INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 

A tot el municipi és obligatori usar bosses compostables per treure la matèria orgànica. Les podeu comprar als comerços següents:

Artà  
Edifici municipal de Can Solivelles de la Rosa, 5
Can Mengol Major, 6
Carnisseria Senyora Ana Pere Amorós, 9
Cas Sagristà Ramon Llull, 9
Elèctrica Mestre Ciutat, 46
Floristeria Xisca M. Ignàsia Morell, 5
Forn Joan Lluís. Ca Na Rosa Sopa Mestral, 21
Sa Botigueta Rafel Blanes, 42
Super Ca Na Butla Coaliment Costa i Llobera, 39
Colònia de Sant Pere
Edifici municipal de la Colònia de la Bassa d'en Fasol s/n
Autoservei Es Moll Mollet, s/n
Forn Pedro Garau Sant Marc, 4
Super Eurocop Sant Marc, 29