INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'ArtàPaper i cartó:

Capses de cartó

Diaris i revistes

Fulls de paper

Publicitat i prospectes

 

No hi tireu:

Torcaboques

Paper tacat d’oli o pintura

Brics

Envasos lleugers:

Envasos de plàstic

Brics

Palanganes de porexpan i suro blanc

Llaunes de beguda o conserves

Tapadores d’alumini de petits envasos

Pots buits d’esprai i aerosols no tòxics

Paper d’alumini

 

No hi tireu:

Juguetes, poals i cubells

Mangueres

Mobles i penjadors de plàstic

CD, DVD i fundes de mòbil

Envasos de vidre:

Botelles de vidre

Pots de vidre

 

No hi tireu:

Vidre pla i miralls

Tassons i plats de vidre

Bombetes i fluorescents

Matèria orgànica:

Restes de fruites i verdures

Restes de carn i peix

Restes de forn i pastisseria

Restes de menjar cuinat o fet malbé

Closques d’ou, fruita seca i marisc

Borres de cafè i bosses d’infusions

Paper de cuina

Torcaboques de paper

Petites restes de jardineria

 

No hi tireu:
Brou, llet i altres líquids

Cendres

Bolquers i excrements

Medicaments (duis-los a la farmàcia)

Oli (duis-lo al Parc Verd)

Rebuig:

Pols d’agranar i bosses d’aspirador

Llosques de cigarret i cendra

Bolquers i compreses

Excrements d’animal

Paper brut d’oli o pintura

Xiclets

Fulletes d’afaitar

Ceràmica

Residus mixtos o dubtosos

 

No hi tireu:

Residus reciclables

Residus voluminosos

Residus tòxics i perillosos