INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
A partir del mes de febrer Artà iniciarà una nova etapa en la gestió dels residus domèstics. Amb aquest nou impuls a la recollida selectiva porta a porta, es millorarà el sistema perquè sigui més net, més ecològic i més econòmic.

 

Separar els residus per reciclar-los és un indicador de poble avançat i compromès. Actualment, la normativa europea i estatal obliga a reciclar més del 50% dels residus i a fer esforços reals per reduir-ne la producció.

 

Per tot això, cal que col·laboreu i que us impliqueu per fer d’Artà un municipi més sostenible.