QUÈ FARIES AMB

200.000 €?

Resultat de les votacions

Les 15 més votades d'Àrtà
Número Nom Cost
1 Dotació de material esportiu als clubs del municipi 60.000 €
2 Posar més papereres a la via pública 30.000 €
3 Rehabilitació dels patis del CEIP Na Caragol 55.000 €
4 Fer un parc infantil a la zona de la petanca de Na Batlessa 120.000 €
5 Instal·lació d’un gimnàs a l’aire lliure 30.000 €
6 Millora dels jardins 3.000 €
7 Remodelació del parc infantil dels Pins 120.000 €
8 Aparcament al carrer de la Sorteta 20.000 €
9 Fer un pàrquing als voltants del CEIP Na Caragol 120.000 €
10 Arreglar les voreres de tot el poble 120.000 €
11 Millorar la imatge del poble 120.000 €
12 Enllumenat i neteja de la passarel·la de fusta 60.000 €
13 Instal·lar fonts d’aigua potable a carrers i places 80.000 €
14 Equipar el Centre Jove 20.000 €
15 Senyalització de les places d’aparcament a la zona del nucli antic 10.000 €
Les 16 més votades de la Colònia de Sant Pere
Número Nom Cost
16 Instal·lar papereres per a excrements de ca i altres petits residus (papers, bosses, mocadors, etc.) 15.000 €
17 Soterrament de les xarxes aèries de llum i telèfon 80.000 €
18 Sembrar arbres 20.000 €
19 Adquisició d’un piano per a promoció de la cultura 20.000 €
20 Instal·lació d’una marquesina a la parada del bus escolar a s’Estanyol 30.000 €
21 Millora de la mobilitat en el nucli de la Colònia de Sant Pere 40.000 €
22 Més poble per a la gent, centre sense cotxes 3.000 €
23 Creació d’un parc infantil a la plaça de l’Església 80.000 €
24 Fer un parc infantil a s’Estanyol 80.000 €
25 Redacció participada del projecte per crear eixos cívics a la Colònia de Sant Pere 15.000 €
26 Exposició de fotos antigues de la Colònia de Sant Pere 1.500 €
27 Millora de l’àrea d’aportació de la Colònia de Sant Pere 80.000 €
28 Horts urbans a la Colònia 15.000 €
29 Instal·lació de panells informatius electrònics 15.000 €
30 Parc per a cans 20.000 €
31 Neteja integral de la costa de la Colònia 30.000 €