QUÈ FARIES AMB

200.000 €?

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

INFORMACIÓ GENERAL
Què són?
Els pressupostos participatiu són una eina de participació i gestió municipal mitjançant la qual la ciutadania pot proposar i decidir sobre la destinació de part dels recursos econòmics municipals.
Qui ho impulsa?
L’Ajuntament d’Artà, amb el suport de l’Equip de Govern, inicia un procés de participació directa amb els veïns i veïnes del municipi d’Artà per tal que la ciutadania pugui definir les seves prioritats i, a la vegada, pugui debatre com s’han de distribuir els recursos econòmics existents. Es destinaran un total de 200.000 euros del pressupost de 2018 a l’execució de projectes sorgits d’aquest procés participatiu
Objectius?
- Fomentar la participació directa de la ciutadania amb la finalitat d’establir les principals necessitats quotidianes del municipi i d'incorporar-les en el pressupost anual municipal, prioritzant-ne les més importants i realitzant un seguiment dels compromisos assolits.

- Fomentar que la ciutadania no sigui una simple observadora dels esdeveniments i les decisions polítiques sinó que pugui convertir-se en protagonista activa del poble.

- Dialogar, deliberar i cercar, entre tots, solucions que es corresponguin amb les necessitats i desitjos reals de la població.

- Aconseguir una major transparència, eficiència i eficàcia en la gestió municipal, ja que es comparteix, entre representants polítics, personal tècnic i ciutadania, el debat sobre en què es gastaran els nostres imposts.

- Millorar la comunicació entre administració i ciutadania.
Qui pot votar?
a) Qualsevol persona major de 16 anys que estigui empadronada al municipi en data 31 de desembre de 2016.

b) Qualsevol persona major de 16 anys que, tot i no estar empadronada al municipi, hi té una propietat a 31 de desembre de 2016.
Com serà el procés de pressupostos participatius?

- Fase 1 (març-maig). Definició i concreció del procés de pressupostos participatius i inici de la campanya informativa dels pressupostos participatius

Al llarg d’aquesta primera fase s’han duit a terme dues assemblees a Artà i dues a la Colònia de Sant Pere per explicar què són els pressupostos participatius, per determinar quin és el procés de participació que es vol impulsar des de l’Ajuntament i per consensuar les “regles de joc” que faran possible aquest procés.

També s'ha realitzat un cinefòrum o taula rodona, amb la participació de Maria Antònia Mulet Vich, batlessa d'Algaida, Joan Bauzà, tècnic de participació ciutadana de l'Ajuntament de Palma, i Joan Forteza, representant de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma.

A continuació, pots consultar les actes i les fotos dels esdeveniments.


Cinefòrum de 27 de març - Democràcia participativa i pressupostosAssamblees de 3 i 7 d'abril - Entre tots feim el pressupost d'ArtàAssemblees de 27 i 28 d'abril - Com faig arribar les meves idees- Fase 2 (maig-setembre). Elaboració, presentació i avaluació de les propostes i exposició pública d’aquestes

S’inicia el procés de presentació de propostes per part de la ciutadania. Aquest procés anirà acompanyat de tallers de creació de propostes i de l’avaluació tècnica i de viabilitat dels projectes.

Pots enviar la teva proposta clicant aquí.

Taller d’elaboració de propostes per als pressupostos participatius

Amb l’objectiu d’apropar l’Ajuntament a la ciutadania s’organitzaran quatre tallers formatius a tres barris diferents d’Artà i un a la Colònia de Sant Pere perquè la gent pugui fer, de manera individual o conjunta, propostes per als pressupostos participatius. S'hi explicarà què és un pressupost municipal i com s’han de presentar les propostes.

ARTÀ:
- 5 de juny, a les 20 h, a l'IES Llorenç Garcies i Font
- 6 de juny, a les 20 h, al CC Sant Bonaventura
- 7 de juny, a les 20 h, a les voltes de Na Batlessa

COLÒNIA DE SANT PERE:
- 9 de juny, a les 20 h, al Centre Cultural- Fase 3 (setembre-novembre). Elecció de les propostes i aprovació d’aquestes, per Ple, en els pressupostos de 2018

Dins aquest període del procés de pressupostos participatius es procedirà a l’exposició pública de tots els projectes amb l’avaluació tècnica de cada un d’ells i s’iniciarà el procés de votació de projectes.

CALENDARI D'ACTES
JUNTS APRENEM A FER PROPOSTES

Taller d’elaboració de propostes per als pressupostos participatius.

Amb l’objectiu d’apropar l’Ajuntament a la ciutadania s’organitzaran quatre tallers formatius a tres barris diferents d’Artà i un a la Colònia de Sant Pere perquè la gent pugui fer, de manera individual o conjunta, propostes per als pressupostos participatius. S'hi explicarà què és un pressupost municipal i com s’han de presentar les propostes.

ARTÀ:
- 5 de juny, a les 20 h, a l'IES Llorenç Garcies i Font
- 6 de juny, a les 20 h, al CC Sant Bonaventura
- 7 de juny, a les 20 h, a les voltes de Na Batlessa

COLÒNIA DE SANT PERE:
- 9 de juny, a les 20 h, al Centre Cultural