INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

    EQUIP DE GOVERN

  • Hisenda, promoció econòmica, seguretat ciutadana, interior, personal i festes

  • Participació ciutadana, transparència, urbanisme, obres públiques i mobilitat

  • Projectes municipals, medi ambient, patrimoni, serveis socials i sanitat

  • Manteniment de vies i espais públics del municipi i de les seves infraestructures

  Onofre Serra Vila (PSIB-PSOE) 4t tinent de batle de Joves i Promoció de la Pràctica Esportiva 
  • Joventut i esports

  • Relacions institucionals i educació

  • Acció i promoció d’activitats culturals, gestió de biblioteques, arxius i museus, normalització lingüística i teatre municipal

    OPOSICIÓ