Ajuntament d'Artà

Immaculada Moreno Mayal

Regidora

Artà, 1970

Batxillerat .  

imoreno@arta.cat

Àmbit d'actuació municipal

Oposició