Ajuntament d'Artà

Bartomeu Gili Nadal

Batle d'Artà

Artà, 1971

Llicenciat en Ciències Econòmiques, especialitat en empresa turística.  Economista

tgili@arta.cat

Àmbit d'actuació municipal

Hisenda, promoció econòmica, seguretat ciutadana, interior, personal i festes