INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 Calendari fiscal de 2015
 

10/12/2014

Comunicació

Us informam que els períodes de pagament voluntari de 2015 seran els següents:

 

 

De l'1 de març al 30 d'abril:

- Impost sobre vehicles de tracció mecànica

- Impost sobre despeses sumptuàries (vedats de caça)

- Taxa del Cementeri Municipal

- Taxa per entrada de vehicles i reserva d'aparcament (guals permanents)

- Taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans

- Taxa per la prestació del servei de clavegueram

- Taxa per llicències d'autotaxi i d'altres vehicles de lloguer

- Taxa per l'aprofitament de terrenys de domini públic amb caixers automàtics

 

Del 15 de setembre al 30 de novembre:

- Impost sobre béns immobles (urbans)

- Impost sobre béns immobles (rústics)

- Impost sobre activitats econòmiques

 

Taxa per subministrament municipal d'aigua:

- Gener i febrer: 1r bimestre

- Març i abril: 2n bimestre

- Maig i juny: 3r bimestre

- Juliol i agost: 4t bimestre

- Setembre i octubre: 5è bimestre

- Novembre i desembre: 6è bimestre

 

Per a més informació, telefonau a l'Ajuntament (971 82 95 95).

 

Calendari fiscal de 2015