INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 Període de pagament de l'IBI i l'IAE
 Del 15 de setembre al 17 de novembre

05/09/2014


Us informam que dia 15 de setembre comença el període de pagament voluntari dels rebuts de 2014 dels conceptes que es detallen a continuació:

 

  • Impost sobre béns immobles (urbans)
  • Impost sobre béns immobles (rústics)
  • Impost sobre activitats econòmiques

 

Cal remarcar que el període voluntari de pagament és del 15 de setembre al 17 de novembre, ambdós dies inclosos.

 

El pagament només es podrà fer a les entitats bancàries que figurin en l’avís de pagament. De tota manera, si no rebeu l’avís per poder fer el pagament a les entitats bancàries, el podeu recollir a les oficines municipals següents:

 

- Artà:oficina d’atenció a la ciutadania de Can Solivelles, c/ de la Rosa, 5, de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h.

- Colònia de Sant Pere:edifici municipal de la Bassa d’en Fasol, de dilluns a divendres, de 10 h a 14 h.

 

Finalment, us recordam que, un cop acabat el termini de pagament, els deutes s’exigiran mitjançant el procediment de constrenyiment i es meritarà el recàrrec corresponent, els interessos de demora i altres despeses conseqüents.

 

Per a més informació, telefonau al 971 82 95 95.

 

 

Ban de Batlia

 

Calendari fiscal de 2014 (setembre – desembre)