INICI
  TransparŔncia
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participaciˇ ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  TelŔfons i adreces
  Organitzaciˇ
  Grups polÝtics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'ArtÓ

Enllaš a incidŔncies

Enllaš a pla d'acciˇEnllaš a entitats ciutadanes
Enllaš a entitats esportives

Enllaš a biblioteca

Enllaš al Teatre d'ArtÓ
Enllaš a la RÓdio Municipal d'ArtÓ

 Nota aclaridora relativa a la dotaciˇ de serveis de s'Estanyol
 AvÝs per a les possibles empreses que vulguin presentar ofertes

29/08/2014

Secretaria

NOTA ACLARIDORA RELATIVA A LA DOTACIÓ DE SERVEIS DE S'ESTANYOL

 

En relació al Procediment de contractació 2/2014, “Contractació de serveis de la urbanització s’Estanyol, mitjançant procediment obert, atenent a l’oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació”, es comunica a les possibles empreses que presentin ofertes que, pel que fa a la clàusula desena, “Criteris d’adjudicació”, apartat “B. Criteris la ponderació dels quals depengui d’un judici de valor”,apartat tercer:

 

“- Pla d’obres en funció de reducció de molèsties als veïnats. De 0 fins a 10 punts.

 

Per tal de poder valorar aquest punt s’haurà de presentar un programa de treball.”

 

NO ES POT presentar cap document en què es faci constar el termini d’execució de l’obra.

 

Per tant, per valorar aquest punt, s’ha de presentar una MEMÒRIA que faci referència exclusivament a la reducció de molèsties als veïnats, sense fer constar el termini d’execució de l’obra.

 

Artà, 29 d’agost de 2014

 

La secretària

 

Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza

 

PDF de la nota