INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 L’Ajuntament compra un solar per fer un aparcament públic
 Es tracta d’un solar d’uns 8.500 metres quadrats ubicat al barri de na Pati

14/08/2014

Comunicació

L’Ajuntament d’Artà ha adquirit aquest solar ubicat a l’entrada del poble per un valor de compra de 77.274 € i amb l’objectiu de descongestionar el trànsit rodat a l’interior del nucli urbà i de revitalitzar i reordenar el barri de na Pati.

 

Aquest solar, ubicat a la parcel·la 317 del polígon 12, ja es trobava classificat a les Normes subsidiàries com a espai públic amb ús destinat a aparcaments. La seva situació a l’entrada del nucli urbà, a un extrem del carrer de l’Almudaina, permet una bona accessibilitat a les dues artèries principals d’entrada i sortida del nucli, la carretera de Palma i la de Capdepera. A més, cal destacar que s’assenta en una parcel·la que es troba només a 150 metres de distància de l’inici de l’eix de vianants del carrer de Ciutat, tram perfectament assumible en 2 o 3 minuts a peu.

 

La intenció del consistori és crear un aparcament públic gratuït d’unes 350 places per dissuadir les entrades de cotxes al centre i limitar i descongestionar el trànsit rodat a l’interior del nucli urbà per fer-lo més amable a veïns i visitants. Abans, però, i amb la idea que aquest espai es pugui usar provisionalment durant la Fira de setembre, l’Ajuntament ha previst fer algunes tasques d’adequació del solar, com ara netejar-lo de vegetació, aplanar el terreny, eixamplar els accessos i senyalitzar-lo adequadament. 

 

Així mateix, i davant la preocupació manifestada per alguns veïns de na Pati, l’Ajuntament vol remarcar que es compromet a vetlar perquè aquest espai es destini, únicament, a aparcament i no es converteixi en un punt conflictiu de brutor o renou que pertorbi la qualitat de vida dels veïns de la zona.

 

Exporta a PDF

Mapa de la ubicació del solar