INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 Artà estalvia 89.983,86 € en el tractament de residus
 Aquestes dades corresponen a la diferència de facturació de Tirme entre 2013 i 2014

25/06/2014

Comunicació

Gràcies a la col·laboració i la implicació de la ciutadania en la separació dels residus, s’ha reduït el volum de rebuig que es duu a incinerar a Tirme, de manera que la facturació s’ha reduït, també, d’una manera important en quatre mesos.

 

Segons les dades de la Regidoria de Medi Ambient, del mes febrer al mes de maig de 2014 la fracció rebuig s’ha reduït en 642.520 kg respecte del mateix període de 2013. Aquesta disminució de la fracció rebuig és conseqüència de la posada en marxa del nou sistema de recollida selectiva, ja que, si augmenta la separació de residus, minva la quantitat de rebuig que s’ha d’enviar a cremar a Tirme, la qual cosa suposa una reducció de l’import de la factura que l’Ajuntament paga a aquesta empresa.

 

Així mateix, la Regidoria de Medi Ambient valora positivament aquest estalvi de 89.983,86 €, però, sobretot, es congratula per la col·laboració i la implicació de la ciutadania, sense els esforços de la qual aquests resultats serien impossibles.

 

Per a més informació, es poden consultar totes les dades sobre la recollida de residus en aquesta web, a l’apartat Estadística del lloc web Artà recicla i cuida el medi ambient.

 

Exporta a PDF

Més informació