INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 L’Ajuntament destaca la bona acollida del nou sistema de recollida porta a porta
 

05/03/2014

Batlia

Fa un mes que el nou sistema de gestió de residus domèstics es va posar en marxa i ara ja hi ha dades per conèixer els efectes que ha implicat la recollida selectiva.

Des que se separen les diferents fraccions de residus, la recollida d’envasos de vidre s’ha mantingut respecte del mes de febrer de l’any passat; la dels envasos lleugers i la del paper i cartó han augmentat d’una manera molt significativa; la incorporació en la recollida de la matèria orgànica està donant bons resultats; i el rebuig ha disminuït de 186 tones al febrer de 2013 a 62 al febrer d’enguany. 

Aquestes dades signifiquen que la gent ha seleccionat el seu fems, que ha respost positivament a la implantació del nou sistema i que, si se segueix amb aquesta dinàmica, s’establiran les bases per fer d’Artà un municipi ambientalment més sostenible.

Així mateix, un punt a destacar també del nou sistema és la reducció del cost de la incineració, és a dir, la quantitat total de rebuig que arriba a la incineradora per cremar. Això significa que, si es crema menys, es paga menys, i l’estalvi d’aquest mes de febrer d’uns 15.000 euros, la qual cosa reverteix en les bonificacions establertes en el programa d’inspecció tècnica de residus (ITR).

Finalment, la corporació vol encoratjar i agrair a la població els bons resultats aconseguits i vol recordar una sèrie d’aspectes per millorar la recollida:

- Els bolquers es poden treure els dies de la matèria orgànica, però s’han de treure en bossa blanca o transparent a part.

- El rebuig només s’ha de treure el dijous.

- La matèria orgànica s’ha de treure amb la bossa compostable de l’Ajuntament fermada i dins un poal.

- El vidre s’ha de treure el dimecres dematí abans de les 8 h (es pot treure el dimarts vespre).

- S’han de respectar els horaris establerts per treure els fems (de 21 h a 24 h).