INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 Artà tria localitzar i reparar avaries de la xarxa d’aigua potable
 Les votacions s’han pogut dur a terme per Internet o presencialment entre el 24 i el 27 de febrer

28/02/2014

Batlia

La setmana passada l’Ajuntament d’Artà anuncià que obriria un període de consulta perquè qualsevol persona interessada pogués triar el projecte que consideràs més adient per millorar Artà, arran de la convocatòria del Consell de Mallorca per concedir 200.000 € a projectes municipals que s’executin entre el 2014 i el 2015.

Durant aquesta setmana s’han dut a terme les votacions i es pot dir que el resultat evidencia la sensibilitat de la ciutadania per donar resposta a un problema que Artà arrossega des de fa anys. Així, en primer lloc, i amb un 38 % dels vots emesos, ha quedat el projecte “Localització i reparació d’avaries de la xarxa d’aigua potable”. A més de les actuacions que el seu títol ja implica, aquest projecte s’emmarcaria dins un pla de gestió de demanda d’aigua més ampli, un document que hauria de servir com a eina o instrument de gestió per aconseguir reduir o fer sostenible la demanda d’aigua, per millorar l’eficiència en l’ús i per evitar el deteriorament dels recursos hídrics locals, alhora que hauria de millorar i, fins i tot, crear infraestructures per garantir la demanda futura. Així mateix, un objectiu concret d’aquesta actuació també és acomplir l’obligació que té l’Ajuntament d’Artà d’aconseguir la reducció de les pèrdues d’aigua fins a assolir un màxim del 25 % i d’aquesta manera poder assegurar a tota la població la suficiència dels recursos hídrics.

En segon lloc, amb un 21 % dels vots, la ciutadania ha optat per donar suport al projecte “Construcció d’una via cívica”, proposta que es basava en crear un itinerari o eix cívic, amb preferència per a vianants, per unir la zona esportiva de ses Pesqueres amb l’Institut i el Poliesportiu.