INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 Artà posa en marxa el nou sistema de recollida selectiva porta a porta
 

31/01/2014

Batlia

A partir del proper dilluns 3 de febrer, Artà inicia una nova etapa en la gestió dels seus residus, basada en la recollida selectiva porta a porta a tot el municipi de les fraccions que cadascú haurà separat prèviament: matèria orgànica, envasos lleugers, paper i cartó, envasos de vidre i rebuig.

A part de treballar les qüestions tècniques i administratives, durant els darrers mesos la corporació ha duit a terme una sèrie d’actuacions i iniciatives per informar i facilitar l’adaptació de tots els sectors de població al nou sistema de recollida selectiva porta a porta, com ara reunions, edició de material informatiu, repartiment de poals airejats i bosses compostables per a la matèria orgànica, l’ampliació de l’horari del Parc Verd o l’establiment de bonificacions per a qui recicli bé.

Així mateix, i atesa la gran envergadura que suposa aquesta nova gestió dels residus, algunes de les mesures previstes per l’Ajuntament s’implantaran de manera progressiva o més endavant, bé per reduir l’impacte que puguin tenir en el dia a dia de les persones, com la retirada dels contenidors de la via pública, bé per garantir el bon funcionament del servei, com l’entrada en funcionament de la targeta ArtàCard.

A més, l’Ajuntament té previst incloure a la seva agenda més activitats o actes relacionats amb el nou sistema de recollida selectiva, com ara l’organització de la diada d’activitats per a infants que es farà dia 1 de febrer, de 10.30 h a 13.30 h, a la plaça del Conqueridor d’Artà, on hi haurà també un punt d’informació per resoldre dubtes que es puguin tenir; o la reunió informativa que es farà dia 6 de febrer, a les 19 h, a l’edifici Can Solivelles, per aclarir les qüestions que hagin pogut sorgir arran de la implantació del nou sistema.