INICI
  TransparŔncia
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participaciˇ ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  TelŔfons i adreces
  Organitzaciˇ
  Grups polÝtics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'ArtÓ


Enllaš a incidŔncies

Enllaš a pla d'acciˇEnllaš a entitats ciutadanes
Enllaš a entitats esportives

Enllaš a biblioteca

Enllaš al Teatre d'ArtÓ
Enllaš a la RÓdio Municipal d'ArtÓ
 Participaciˇ amb el projecte d'una ordenanša municipal reguladora de lĺocupaciˇ de la via p˙blica amb taules, cadires, mercaderies i altres elements i estructures auxiliars
 

30/01/2014

Regidoria d'urbanisme

Aquesta Ordenança pretén regular la distribució de l’ús dels béns de domini públic, com ara places, carrers, avingudes i passeigs, amb instal•lacions desmuntables (taules, cadires, ombrel•les, mercaderies, etc.), amb la finalitat d’adequar l’estètica de les instal•lacions a l’entorn on es pretén la ubicació, atès que l’ús d’aquests béns amb aquests elements constitueix un ús comú especial normal subjecte a llicència, de conformitat amb l’article 143 de la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears, sempre que sigui compatible i respectuós amb les persones usuàries de la via pública i que hi prevalgui el seu dret i, especialment, el dels col·lectius amb mobilitat reduïda. Així mateix, també es pretén dotar l’espai urbà d’atracció singular.

Per aconseguir aquestes finalitats, l’Ajuntament, quan autoritzi la utilització del domini públic, ha de tenir en compte els principis d’igualtat de tracte, de congruència amb els motius i finalitats que justifiquen l’ocupació i de respecte a la llibertat individual. Per això, ho ha de fer fixant les condicions necessàries per garantir l’interès públic i la conservació i protecció del propi domini, a més de ser compatible amb la legislació sectorial que resulti de l’aplicació a les característiques de l’ús de l’activitat.

Projecte d’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules, cadires, mercaderies i altres elements i estructures auxiliars.

És un document viu, per aquest motiu us demanam que envieu tots els suggeriments a participacio@arta.cat Moltes gràcies per la vostra col•laboració.