INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 Artà inicia la campanya informativa sobre el nou sistema de recollida selectiva de residus domèstics
 

28/11/2013

Batlia

 

 

 

La concessió del servei de recollida de residus i neteja viària de l’Ajuntament d’Artà finalitza a principis de l’any que ve. Per aquest motiu, i per acomplir la normativa europea, estatal i insular, que determina que l’any 2020 els municipis han de reciclar o reutilitzar un 50 % dels seus residus, la corporació ha decidit implantar un nou sistema de gestió dels residus domèstics.

Aquest nou sistema es basa en la recollida selectiva de residus, que ha estat el punt de partida establert per elaborar el nou plec de condicions per a la concessió del servei. Això vol dir que a principis de 2014 tot el municipi haurà de separar els residus domèstics en les diferents fraccions (paper, envasos lleugers, vidre, matèria orgànica i rebuig), que es recolliran porta a porta.

Per implantar aquest nou sistema, s’han revisat i modificat les actuacions que fins ara es duien terme. A més, l’Ajuntament també ha organitzat reunions informatives amb diferents sectors de població per captar suggeriments per millorar aquest servei, d’aquí que alguns aspectes que conformen el plec de condicions són fruit d’aquestes trobades.

Acte de presentació de la campanya informativa

Dimecres 4 de desembre, a les 19.30 h, al Teatre d’Artà, es farà la presentació de la  campanya informativa que es durà a terme durant aquest mes de desembre perquè la gent conegui com serà el nou sistema de recollida selectiva de residus domèstics. A l’acte, hi intervendran el batle d’Artà i la Consellera de Medi Ambient del Consell de Mallorca.

Així mateix, s’aprofitarà l’ocasió per facilitar material informatiu, calendaris, poalets i bosses per dipositar la material orgànica.

Informació per barriades

Així com s’ha comptat amb la col·laboració de molta gent per definir el nou sistema, ara és l’hora d’informar la població en general. Per això, a més de l’acte del proper dimecres, es realitzaran reunions de carrer que agruparan les diferents barriades, nuclis de població i els habitatges en sòl rústic. Aquestes trobades serviran per donar a conèixer en què consistirà el nou sistema i com s’haurà d’actuar, i per aclarir els dubtes que puguin sorgir. També s’entregarà el material editat (fulletó informatiu i un calendari de 2014), on es detalla tota la informació necessària perquè la gent conegui els detalls del funcionament del nou sistema, i el poal i les bosses on s’ha de dipositar la matèria orgànica.

Tot i que el nou sistema no es posarà en marxa fins a principis de 2014, el consistori considera prou important mantenir informada la ciutadania des d’un principi, ja que totes les actuacions que s’han fet i es faran, suposen un canvi en la vida diària de la gent i, només amb la seva implicació, aquest nou sistema esdevindrà efectiu.